linux commando's

chmod

VI

grep

find

VI

Vi in een file editor van unix /linux hiermee kan je script, configuratie files kan aanpassen of aanmaken.

Als je in de commando prompt met "vi" bv. uw samba configuratie wil aanpassen moet je de volgende regel intypen als je in de directory van samba zit " vi smb.conf", je kan met via vanuit een ander directorty ook file aanpassen door de volgende regel te gebruiken "vi /ect/samba/smb.conf"

Handig om weten
Om te weten in welke mode je zit bv. "insert" mode kan je zien dat links onder het scherm "INSERT" staat.

commando's Vi editor

i "insert" om text in te voegen
x om het teken waar u cursor dat moment staat te verwijderen
d + pijltje rechts om het teken waar u cursor dat moment staat te verwijderen
d + pijltje links om teken voor uw cursor in verwijderen
d 2* indrukken verwijderd de hele regel
esc "escape" om uit insert te gaan zodat je met de pijtjes toesten door uw file te brouwsen

Voor de onderstaan de commando's mag je niet in edit mode staan (esc drukken voor je ze ingeeft)

u met "u" wordt de laatste aanpassing ongedaan gemaakt
/woord met "/woord" kan je woorden zoeken in VI zodat je niet alles hoeft te gaan zoeken in de hele txt file. bv. al je"rc.config" geopend hebt in vi en je wil de samba zoeken moet je gewoon /samba intypen en je gaat naar het woord samba zoeken in de "rc.config" file.
shift zz vi afsluiten en saven
:wq! vi afsluiten en saven
:q! afsluiten zonder saven
:q afsluiten zonder saven werkt alleen als je niet aangepast hebt
h navigeer naar links
l navigeer naar rechts
k navigeer naar boven
j navigeer naar onder