linux commando's

chmod

VI

grep

find

chmod

chmod wordt gebruikt op linux en unix systemen om rechten van file, directory's aan te passen.

Je kan zien hoe de permissies staan als je in een directory of in de root "ll" typt indien dit niet werkt kan je nog altijd " ls -l" typen.

Wat bedoeld dat nu?

De eerste 10 tekens duiden de permissies aan, even uitleggen wat het bedoeld.
D = directory
R = read
w = write
c = execute
- = geen rechten / geen directory

eerst wordt er aangeduide of het een directory is.
De volgende 3 duid de gebruikersrechten van de user
De volgende 3 duid de rechten van de groep aan
De volgende 3 duid de rechten van anderen aan
BVB maak als gewone user een directory "test" aan in uw homedirectorty.
De rechten zal er als volgt uitzien: Drwxr-xr-x 2 test users 4096 feb 9 20.13 test

D = directory
rwx = de user kan lezen , schrijven, programma's opstarten in deze directory
r-x = de groep users kan lezen en programma's opstarten
r-x = ander gebruikers kunnen lezen en opstarten
test = de gebruiker "test" heeft eigenaar van de directory
users = hij behoord tot de groep "users"
4096 = de grote van de file (bij een directory staat altijd 4096)
feb 9 20:13 = De datum dat de file /directory is aangepast / aangemaakt.
test = de naam van de file / directory

Rechten veranderen

Alleen de gebruiker of root kan de rechten van de files aanpassen en hiervoor gebruikt hij het commando "chmod" in combinatie met een cijfer en de file /directory naam en zijn nog andere manieren maar ik beperk me tot 1 mogelijkheid.

Even de cijfers van chmod geven.

001 x voor anderen 040 r voor groep
002 w voor anderen 050 r en x voor groep
003 x en w voor anderen 060 r en w voor groep
004 r voor anderen 070 r,w,x voor groep
005 x en r voor anderen 100 x voor user
006 r en w voor anderen 200 w voor user
007 r,w,x voor anderen 300 x en w voor user
010 x voor groep 400 r voor user
020 w voor groep 500 r en x voor user
030 w en x voor groep 600 r en w voor user
    700 r,w,x voor user

Hier enkele voorbeelden hoe je chmod kan gebruiken

Commando Resultaat
chmod 007 test d------rwx 2 test users 4096 Feb 9 20.13 test
chmod 070 test d---rwx--- 2 test users 4096 Feb 9 20.13 test
chmod 777 test drwxrwxrwx 2 test users 4096 Feb 9 20.13 test
chmod 700 test drwx------ 2 test users 4096 Feb 9 20.13 test
chmod 744 test drwxr--r-- 2 test users 4096 Feb 9 20.13 test
chmod 734 test drwx-wxr-- 2 test users 4096 Feb 9 20.13 test
chmod 775 test drwx-wxr-x 2 test users 4096 Feb 9 20.13 test