linux commando's

chmod

VI

grep

find

Linux prompt commando's


Hieronder worden enkele linux / unix commando's beschreven.

Niet alle mogelijkheden worden beschreven meer info kan je in de manpages vinden of op het internet.

Prompt keys

commando's voor de prompt

ls bekijken wat in eer directory staat
ll bekijken wat in eer directory staat maar hier zie je hoe de permissies staan
mkdir directory's aanmaken
rm verwijderen van files
rm -r verwijderen van lege directory's
chmod veranderen van rechten van files / directory's
cd van directory veranderen bv. "cd home" als je in de root bent kan je dit intypen en dan ga je naar de directory /home
cd van directory veranderen bv. "cd /home" het blijft eender waar je dit intypen ga je direct neer de directory /home
cd / met "cd /" ge je direct neer de root "/"
cd .. hiermee ga je 1 directory terug
cp dient om files te kopiŰren, eerst de source en dan de target intypen bv."cp /etc/rc.config /backup"
su Su = "superuser" als je als gewone user ingelogd bent lokaal of via telnet en je moet wat aanpassen waar je root rechten voor nodig hebt volstaat het om met "su" in te typen in de Shell dan moet je het root paswoord geven en je bent root zonder een nieuwe telnet sessie te hebben gemaakt, met "exit" verlaat je de "su" en ben je terug gewoon user
~ "~" dit duid aan uw homedirectory aan, je kan het met"cd" gebruiken "cd ~" dan ga je direct naar uw homedirectory
| Dit is het pipe teken, dit gebruik je om verschillen opdrachten met elkaar te gebruiken. zo kan je het"ls" commando in combinatie met"less" gebruiken.

handig om weten

suse linux configureren

Elke linux distributeur heeft een eigen configuratie tool die je in staat stellen linux op een gemakkelijk manier te configureren het is ook logisch dat u deze alleen als "root" kan opstarten.

yast2 hiermee kan u u basis systeem configureren en ook uw hardware configureren (geluidskaart, printer, enz.)
Sax2 configuratie tool voor keyboard, muis, grafische kaart, monitor

files zoeken

Als je in de Shell werkt of een telnet connectie hebt kan je "whereis samba" intypen om ze zien waar de directory van samba zich bevind.

zien wie er allemaal ingelogd in op uw linux machine

"who" intypen

zien welke netwerk connecties naar uw linux machine gemaakt zijn

"netstat" intypen

zien welke netwerk connecties gefonfigureerd zijn op uw systeem

"ifconfig" intypen

afsluiten / rebooten

afsluiten: "shutdown -h now" intypen
reboot: "reboot ",: "shutdown -r now " intypen

telnet / rlogin commando's

open = een connectie maken
exit = uitloggen

controleren of er een programma ge´nstalleerd is

"rmp -qi ****" intypen
"rmp -qi samba" intypen om te zien of samba ge´nstalleerd is
"rmp -qi telnet" intypen om te zien of telnet ge´nstalleerd is

controleren welke processen er draaien

"ps x" intypen.
"ps -ef" intypen dan zie je alle actieve processen.
Je kan dit ook combineren met grep. "ps -ef|grep smb" dan krijg je te zien of het samba process gestart is.
Je kan dit ook combineren met grep. "ps -ef|grep telnet" dan krijg je te zien of of het telnet process gestart is.

manpages

Manpages zijn handleidingen van linux / unix programma's.
Als je een manpage van telnet wilt raadplegen moet u het volgende intypen "man telnet"

less

Less kan om dingen te tonen van outputs.
bv. al je het commando "ls -R /" geeft zie het het beeld scrollen gebruik je het "|less" commando mee met de regel van "ls -R /" dan krijg je het volgende commando "ls -r / |less" en dan wordt alles al een deel overzichtelijker.

q = less afsluiten.

tail

tail laat u logfiles zien enz en als er in de logfile iets word weggeschreven zal je dit ook direct zien.
Met de optie -f gaat nu naar het einde van de logfile bvb "tail -f logfile.txt".

Process starten / stoppen / herstarten onder suse9.0

"RC programmanaam start/stop/restart"
bvb apache2 starten "rcapache2 start"

inet

Inet bepaald in welke soort mode uw linux machine werkt, je hebt verschillende modes. Singel mode, multi user , multiuser met grafisch interface.

Als je van mode wil veranderen dan moet je altijd inloggen als "root".
Verschillende mogelijkheden van init:

init 0 shutdown spreekt voor zich
init 1 singel mode alleen 1 promt heb je lokaal op uw machine allen root kan inloggen en je hebt ook geen netwerk
init 2 multi user geen netwerk multi user systeem maar geen netwerk beschikbaar
init 3 multi user met netwerk multiuser met alle netwerk service dat werken (tcp/ip netwerk, telnet, rlogin, ftp, enz.)
init 5 multi user met grafisch schil alles werkt zoals "init3" maar nu heb je een grafisch schil dat je wel eerst geconfigureerd moet hebben
init 6 reboot spreekt voor zich

Het commando dat je moet ingeven is vrij eenvoudig "init 1" intypen en uw prompt.
standaard start uw linux op in init 3 /5.